Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej

2010-06-30

W czerwcu 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu uzyskał Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej, który nadawany jest instytucjom wzorcowo pracującym ze społecznością lokalną.

Ośrodek w swej pracy wykorzystuje standardy pracy środowiskowej, takie jak: inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich, promowanie i wdrażanie pracy woluntarystycznej i zespołowej, działanie w oparciu o programy i projekty, inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń oraz tworzenie w środowisku koalicji na rzecz pracy w środowisku i wokół problemów.