Spotkanie przy ognisku "Nasza Obieżowa"

2010-09-18

Kontynuując działania Centrum Aktywności Lokalnej "NASZA OBIEŻOWA" w dniu 18 września 2010 r. wspólnie z mieszkańcami ulicy Obieżowej zorganizowane zostało spotkanie przy ognisku.
Spotkanie było możliwe dzięki współpracy z partnerami lokalnymi: Libiąskim Centrum Kultury, Spółdzielnią Mieszkaniową "GWAREK" oraz OSP "Moczydło" w Libiążu. Wkład w organizację ogniska mieli również mieszkańcy ulicy Obieżowej. W spotkaniu wzięli udział również radni dzielnicy Obieżowej.

Celem spotkania było budowanie tożsamości wspólnoty lokalnej poprzez integrację mieszkańców oraz lokalnych instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów występujących w tym środowisku lokalnym.

Oficjalnego rozpoczęcia spotkania dokonali Zastępca Burmistrza Libiąża Pan Jarosław Łabęcki oraz Dyrektor OPS Pani Józefa Skalniak.

Po oficjalnym przywitaniu uczestników spotkania rozpoczęła się wesoła zabawa angażująca wszystkich chętnych.
Dla najmłodszych mieszkańców ulicy Obieżowej przygotowane zostały konkursy plastyczne, sprawnościowe oraz literackie.
Zwycięzcy konkursów zostali wyróżnienie cennymi nagrodami.
Największym powodzeniem zarówno wśród dzieci, jak również dorosłych mieszkańców ulicy Obieżowej cieszyła się zabawa "przeciąganie liny".

Późnym popołudniem rozpalono ognisko, w przygotowaniu którego brały udział nawet najmłodsze dzieci. Rozpoczęło się wspólne biesiadowanie z pieczeniem kiełbasek oraz śpiewanie przy dźwiękach akordeonu. Było to możliwe dzięki życzliwości Pana Jana Celarka. Przygotowane przez grupę CAL śpiewniki z piosenkami biesiadnymi pozwoliły na wspólne śpiewanie przy ognisku. Firma "Megalo" udostępniła ławki, stoły oraz namiot, co umożliwiło sprawne przeprowadzenie konkursów. W zorganizowaniu ogniska przy ulicy Obiezowej uczestniczyli liczni mieszkańcy a także całe rodziny. Organizacja spotkania przebiegała sprawnie dzięki zaangażowaniu mieszkańców.

Wszyscy biorący udział w spotkaniu byli zadowoleni i dobrze się bawili. Taka forma spędzania wolnego czasu przyczyniła się do wzmocnienia wzajemnych więzi emocjonalno-społecznych między uczestnikami oraz integracji sąsiedzkiej, a tym samym dostarczyła wielu ciepłych i miłych wrażeń.

Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu składa podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie imprezy. Działania CAL "Nasza Obieżowa" już na stałe wpisały się jako podejmowane działania w środowisku lokalnym.