Sprawozdanie ze spotkania Partnerstwa Lokalnego

2009-09-15

W dniu 15.09.2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów lokalnych deklarujących chęć współpracy przy rozwiązywaniu problemów występujących na Osiedlu Górniczym. Spotkanie miało miejsce w Klubie Integracji Społecznej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.
Celem spotkania było powstanie lokalnej koalicji na rzecz rozwiązywania problemów wskazanych przez mieszkańców Osiedla Górniczego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele takich instytucji, jak: Urząd Miejski, Spółdzielnia Mieszkaniowa "GWAREK", Zespół Szkół w Libiążu, Libiąskie Centrum Kultury, Liga Ochrony Przyrody Libiąż, OPS.

Na wstępie zostały przypomniane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Osiedla Górniczego. Przedstawiono główne problemy wskazane przez mieszkańców w ankietach.
Następnie odbyła się dyskusja dotycząca rozwiązywania najważniejszego problemu (za mało miejsc do spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży).
Pani Dyrektor z Zespołu Szkół w Libiążu przedstawiła swoją opinię oraz wnioski na dany temat (wskazała różne propozycje spędzania wolnego czasu oraz miejsca do tego przeznaczone). Zaproponowała również zorganizowanie akcji informacyjnej na temat rozpowszechninia form i miejsc przeznaczonych do spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży na terenie Osiedla Górniczego.
Kolejną sprawą omawianą na spotkaniu była organizacja pikniku rekreacyjno-integracyjnego "Osiedle Górnicze - Wspólna Sprawa" (nastąpił podział i zakres prac związanych z organizacją pikniku).
Głównym efektem spotkania był wzrost zaangażowania instytucji lokalnych w sprawy i aktywizację społeczności lokalnej oraz otwartość na nowe idee, jak również chęć i potrzeba uruchamiania nowych działań lokalnych.