Kontakt

Mediator przeprowadza postępowania mediacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, pok. 405 w każdy wtorek w godz. od 15:00 do 17:00

 

Telefon kontaktowy:
32 627 78 25 wew. 35
32 627 48 64