Projekt #Jestem# Poznaję#

Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu #Jestem#Poznaję#Tworzę

W Świetlicy Środowiskowej nadal odbywają się zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu #Jestem#Poznaję#Tworzę rozwijanie kompetencji u dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Libiążu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki.Celem zajęć z języka angielskiego jest nabycie lub wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiempoprzez niwelowanie braków wiedzy szkolnej.

Dnia 6 marca 2021 roku rozpoczęły się zajęcia dotyczące świadomości i ekspresji kulturalnej, w ramach których przeprowadzone zostały pierwsze warsztaty z etnografii. Podczas cyklu zajęć uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać kulturę ludową społeczności i różnych grup etnicznych oraz tajniki wytwarzania charakterystycznych dla danego państwa wyrobów regionalnych. Prace będą wykonywane w różnych technikach, z użyciem różnorodnych materiałów plastycznych, pasmanteryjnych, technicznych. Na pierwszych zajęciach dzieci tworzyły prace plastyczne na szkle, a następnie każdy z uczestników wykonał afrykański bębenek.

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu 8 zajęć (na każdych zajęciach inne państwo w różnych częściach świata) po 2h lekcyjne razem 16h dla 16 uczestników projektu. Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2021.

Również 6 marca 2021 roku odbyły się pierwsze spotkania w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców/opiekunów. W ramach stałej pracy z rodziną dziecka oferowane będzie wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców biorących udział w projekcie. Na każdą rodzinę przewidziane są 3 spotkania po 1 godzinie zegarowej z psychologiem, 4 spotkania po 1 godzinie z pedagogiem o specjalizacji diagnoza i terapia pedagogiczna. Rodzice otrzymają w ramach zadania wsparcie i poradę w problemach opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, rodzinnych, czy emocjonalnych.

Godziny zajęć zostaną dopasowane do potrzeb i obowiązków uczestników, w związku z ich obowiązkami rodzinnymi i domowymi.

Na każdą rodzinę przewidziane jest 7 godzin wsparcia.

Zajęcia oraz poradnictwo prowadzone są w miejscu dostępnym dla osób niepełnosprawnych.

Zajęcia utrzymane są w reżimie sanitarnym, zachowano środki ostrożności w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w naszym kraju.

Dnia 03.07.2021 roku odbył się w jednodniowy wyjazd rodzinny do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze dla uczestników projektu oraz ich rodziców/opiekunów.

Dnia 27.08 2021 roku odbyła się wycieczka do Parku Edukacji Globalnej- Wioski Świata w Krakowie, która była zwieńczeniem warsztatów z etnografii. Uczestnicy projektu w sposób interaktywny zwiedzili sześć osad z różnych części świata. Zobaczyli tradycyjną ghańską wioskę, peruwiańską chatę, indiańskie tipi, arktyczne igloo, mongolską jurtę oraz papuaski dom na palach. Dzięki fotografiom i różnego rodzaju eksponatom pochodzącym z odległych zakątków świata, a także możliwości spotkania ludzi, którzy pracowali w tych miejscach, mogli w namacalny sposób doświadczyć tamtejszej kultury i tradycji.

Dnia 18 i 19 września 2021 roku odbył się dwudniowy weekendowy (sobota-niedziela) wyjazd integracyjno-edukacyjny do Zakopanego dla uczestników projektu oraz rodziców/opiekunów.

„#Jestem #Poznaję #Tworzę – rozwijanie kompetencji u dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Libiążu” realizowanym przez Gminę Libiąż – Świetlica Środowiskowa w Libiążu zwaną dalej „Świetlicą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania wynosi 81 202,11 zł. Wkład własny 6 394,57 zł. Wartość całkowita projektu: 87 596,68 zł.

 

Od 01.09.2020 roku trwa rekrutacja do projektu.

ZAPRASZAMY

plik pdf - rozmiar: 167.6 KB
171653