Czym jest wolontariat?

Wolontariat jest to dobrowolna, świadoma, odpowiedzialna i bezpłatna praca świadczona na rzecz wybranych instytucji i organizacji oraz wskazanych przez nie osób i rodzin, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. Wolontariusze poświęcają swój wolny czas, wiedzę i umiejętności aby pomóc innym.

Udział w wolontariacie może być realizacją samego siebie i wartości, które się wyznaje, pomysłem na sensowne spędzenie wolnego czasu czy ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego.

Będąc wolontariuszem, można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat, w innym przypadku muszą na to wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie.

Wartości wypływające z pracy wolontarystycznej

 1. Stwarza własny rozwój osobisty,
 2. Umożliwia zdobycie nowych doświadczeń życiowych,
 3. Daje możliwość odkrywania sensu pomagania innym a tym samym poczucie satysfakcji wykonywania pracy dla innych,
 4. Uczy wrażliwości na drugiego człowieka,
 5. Daje możliwość nawiązania znajomości i przyjaźni,
 6. Daje możliwość poznania własnych predyspozycji i umiejętności,
 7. Możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach,
 8. Możliwość wpływania na rozwój społeczności lokalnej,
 9. Umożliwia pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego.

Wolontariusz powinien:

 1. Mieć jasno określony zakres pracy.
 2. Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z jej wykonywaniem.
 3. Wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonywanie swej pracy i mieć regularny kontakt z tą osobą.
 4. Mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań.
 5. Być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań.
 6. Być objętym ubezpieczeniem od odpowiedzialności.
 7. Mieć satysfakcję z własnej aktywności.
 8. Przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

Jak zostać wolontariuszem?

Wystarczy, że nawiążesz kontakt z koordynatorem wolontariatu, przejdziesz rozmowę kwalifikacyjną, wypełnisz ankietę, która umożliwi zapoznanie się z Twoimi oczekiwaniami i predyspozycjami związanymi z niesieniem pomocy osobom, potrzebującym Twojej pomocnej dłoni.