Zajęcia w Punkcie Aktywności Obywatelskiej
2020-09-10

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu informuje o wznowieniu: zajęć ruchowych dla seniorów - fitness , rękodzieła artystycznego oraz zajęć relaksacyjnych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 532 560 650.

Rekrutacja do projektu #Jestem# Poznaję# Tworzę rozwijanie kompetencji u dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2020-09-16
2020-09-17

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,

 Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety w celu zebrania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy Libiąż oraz zbadanie poziomu świadomości społecznej na temat form wsparcia dostępnych na terenie Gminy Libiąż.

Ponadto wyniki badań posłużą do sporządzenia diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Libiąż i opracowania ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026”.

 

W dniu 02.10.2020r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu będzie czynny dłużej
2020-09-29

Na podstawie Zarządzenia nr 41/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 roku: w dniu 2 października 2020 r. (piątek) czas pracy wynosi 8 godzin, a Ośrodek pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.