Archiwum: sierpień 2022

2022-08-16

Dodatek węglowy wszedł w życie. Prosimy o cierpliwość, czekamy na publikację wzoru wniosku.

Ustawa o dodatku węglowym w wysokości 3 tys. zł, wypłacanym jednorazowo gospodarstwom domowym, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe weszła w życie. Jednak nie został jeszcze zatwierdzony wniosek o jego wypłatę.

W momencie jego opublikowania wnioski będzie można składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu drogą elektroniczną przez platformę E- PUAP, osobiście w siedzibie Ośrodka - Libiąż, ul. 9 Maja 2 lub drogą pocztową.

2022-08-19

Informacja dotycząca zamknięcia punktów obsługi w Żarkach i Gromcu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że z dniem 01.09.2022r. punkty obsługi mieszkańców Żarek przy ul. Olszynka 1 oraz Gromca przy Traugutta 1 zostają zamknięte. Wszystkie sprawy należy załatwiać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka ul. 9-go Maja 2 w Punkcie Obsługi Klienta – Pokój Nr 15 lub pod numerem telefonu 32 627 78 25.

2022-08-30

Sprawozdanie z pikniku edukacyjnego dla dzieci z terenu Gminy Libiąż "Sieciaki na wakacjach"

Centrum Aktywności Lokalnej działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 25.08.2022 r. zorganizowało i przeprowadziło piknik edukacyjny w ramach akcji „Sieciaki na wakacjach”. Działania realizowane w ramach pikniku wpisują się w "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021-2028”. Głównym celem było propagowanie idei bezpiecznego Internetu dla dzieci.