Archiwum: wrzesień 2023

Progotowie lekcyjne w ramach wolontariatu
2023-09-04

„Pogotowie lekcyjne” działające w Punkcie Aktywności Obywatelskiej poszukuje korepetytorów

Osoby chętne do pomocy w udzielaniu korepetycji (j. polski, j. angielski i matematyka) w ramach wolontariatu, mogą zgłaszać się do Klubu Integracji Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu ul.9 Maja 2 (III Pietro, pok. 418)

tel.: 532-560-650,

32 627 78 25, wew. 30.

2023-09-18

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020- PODPROGRAM 2021 PLUS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że w dniach 22.09.2023r. w godzinach 8.00 – 13.30 oraz 25.09.2023r. w godzinach 09.00 – 15.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło w Libiążu przy ul. Generała Andersa 9, wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021.

2023-09-19

Informacja o zmianie miejsca realizacji dodatków mieszkaniowych

Od 2 października 2023r. wydawanie druków i formularzy wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych, przyjmowanie wniosków, przyjmowanie dokumentów uzupełniających do wniosków, realizuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w budynku Libiąż ul. Oświęcimska 52 pok. 11.

2023-09-28

Nowe przepisy mające na celu ochronę zdrowia i życia osób doświadczających przemocy domowej.

• Przemoc domowa zamiast przemocy w rodzinie;
• rozszerzenie form przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc;
• rozszerzenie zakresu podmiotowego m.in. o byłych małżonków lub byłych partnerów, niezależnie od wspólnego zamieszkania

To niektóre ze zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy domowej, które 22 czerwca 2023 r. weszły w życie.