2010-09-18

Kontynuując działania Centrum Aktywności Lokalnej "NASZA OBIEŻOWA" w dniu 18 września 2010 r. wspólnie z mieszkańcami ulicy Obieżowej zorganizowane zostało spotkanie przy ognisku.
Spotkanie było możliwe dzięki współpracy z partnerami lokalnymi: Libiąskim Centrum Kultury, Spółdzielnią Mieszkaniową "GWAREK" oraz OSP "Moczydło" w Libiążu. Wkład w organizację ogniska mieli również mieszkańcy ulicy Obieżowej. W spotkaniu wzięli udział również radni dzielnicy Obieżowej.