2012-06-22

Centrum Aktywności Lokalnej działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu 22 czerwca 2012 r. zorganizowało imprezę środowiskową "Magiczna Noc Świętojańska".
CAL corocznie organizuje dla mieszkańców Gminy Libiąż imprezy środowiskowe wpisując się jednocześnie w ogólnopolską Kampanię "Czerwiec Aktywnych Społeczności". Impreza ta była możliwa dzięki współpracy z partnerami lokalnymi oraz sponsorami. Głównym celem wydarzenia była integracja mieszkańców Gminy Libiąż oraz promocja ludowych tradycji i obrzędów związanych z Nocą Świętojańską.