Aktywność społeczno-zawodowa w Gminie Libiąż II

ZNAJDUJESZ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ZAWODOWEJ ??

POTRZEBUJESZ POMOCY W ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH ??

 

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM GMINY LIBIĄŻ
W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ CHCESZ PODJĄĆ PRACĘ
I KORZYSTASZ ZE ŚWIADCZEŃ  Z POMOCY SPOŁECZNEJ WEŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE
„AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE LIBIĄŻ – II”

 

Każdy uczestnik zostanie objęty indywidualnym wsparciem mającym na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej, w tym przede wszystkim podjęcie pracy.

W ramach projektu przewidujemy m.in.:

  • zajęcia grupowe związane z rynkiem pracy, samooceną, prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
  • konsultacje indywidualne ze specjalistami z różnych dziedzin,
  • szkolenie zawodowe,
  • płatny staż zawodowy

oraz inne ukierunkowane na potrzeby uczestnika.

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu : III piętro pok. 404, kontakt telefoniczny pod numerem  32 627 78 25 wew. 33 lub kontakt z pracownikiem socjalnym

w terminie do 15.01.2019 r.

NIE CZEKAJ – ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZISIAJ

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu pozyskał środki europejskie na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w Gminie Libiąż - II”.

 

Projekt zajął wysokie, piąte miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 899 261,55 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 764 372,31 zł. Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.

 

Projekt skierowany jest do 48 osób lub rodzin zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,  korzystających z pomocy  społecznej  tut. OPS. W ramach projektu każdy z uczestników zostanie objęty kompleksowym wsparciem poprzez realizację usług  aktywnej integracji tj. pracy socjalnej, warsztatów w Klubie Integracji Społecznej, szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz innych wynikających z Indywidualnej Diagnozy Potrzeb.