Archiwum: październik 2021

2021-10-05

W dniu 5.10.2021r. pracownicy socjalni Beata Smalcerz i Joanna Gąska odwiedziły seniorów Dziennego Domu ,,Senior" w Libiążu w związku z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2028.

2021-10-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu uzyskał dofinansowanie z Budżetu Państwa na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na 2021 rok.
Gminie Libiąż na realizację programu „Wspieraj Seniora” przyznano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .środki w wysokości 42 175,00 zł.

2021-10-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r.

2021-10-14

Jeżeli potrzebujesz pomocy w nauce albo w odrabianiu prac domowych – zgłoś się do Punktu Aktywności Obywatelskiej.

Życzenia z okazji Europejskiego Dnia Seniora
2021-10-20

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, składamy wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, długich lat życia wypełnionych miłością najbliższych. Niech jesień życia będzie okazją, aby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji oraz możliwości w realizacji życiowych planów życzą
Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu

2021-10-21

W dniu 21.10.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora. W tym tygodniu każdy uczestnik Klubu miał możliwość wykonania swojego indywidualnego, jesiennego stroika z wykorzystaniem darów natury.

2021-10-28

Zapewne większość rodziców chciałaby, aby ich dzieci były zawsze miłe, grzeczne i posłuszne. Bywa różnie. Jedne są spokojne i ich wychowanie bywa łatwiejsze, drugie natomiast wymagają dużo więcej uwagi, mądrego podejścia i ogromnych pokładów rodzicielskiej cierpliwości.