UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

pdf
plik pdf - 134.8 KB
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
pdf
plik pdf - 151.1 KB

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ