2009-09-14

W dniu 14.09.2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy obywatelskiej mieszkańców Osiedla Górniczego w Libiążu. Spotkanie miało miejsce w Klubie Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w godz. od 16.00 do 17.30 w obecności ośmiu mieszkańców Osiedla i trzech pracowników tut.OPS.

Celem spotkania było zainicjowanie grupy obywatelskiej rekrutującej się spośród mieszkańców Osiedla.

2009-09-15

W dniu 15.09.2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów lokalnych deklarujących chęć współpracy przy rozwiązywaniu problemów występujących na Osiedlu Górniczym. Spotkanie miało miejsce w Klubie Integracji Społecznej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.
Celem spotkania było powstanie lokalnej koalicji na rzecz rozwiązywania problemów wskazanych przez mieszkańców Osiedla Górniczego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele takich instytucji, jak: Urząd Miejski, Spółdzielnia Mieszkaniowa "GWAREK", Zespół Szkół w Libiążu, Libiąskie Centrum Kultury, Liga Ochrony Przyrody Libiąż, OPS.

2009-09-26

W dniu 26 września 2009 roku odbył się piknik integracyjny "Osiedle Górnicze - Wspólna Sprawa". Piknik zorganizowany był przez Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu przy współpracy LCK w Libiążu. Impreza miała na celu integrację mieszkańców Osiedla Górniczego, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Oficjalnego rozpoczęcia pikniku dokonali Zastępca Burmistrza Libiąża Pan Jarosław Łabęcki, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Gucik oraz Dyrektor OPS Pani Józefa Skalniak.