Archiwum: luty 2018

2018-02-12

19 Dni Przeciwko Przemocy

W listopadzie 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu włączyli się do ogólnoświatowej kampanii „19 Dni Przeciwko Przemocy”.

2018-02-20

Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujacych przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chanowie informuje, że w drugim kwartale 2018 r. rozpoczną się zajęcia
korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.