Gdzie szukać pomocy

MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

 

  • Masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy
  • Masz prawo czuć się bezpiecznie we własnym domu
  • Masz prawo do szacunku i godnego traktowania
  • Masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania, nawet jeśli Twój partner myśli zupełnie inaczej
  • Masz prawo współuczestniczyćw podejmowaniu decyzji dotyczacych spraw związanych z Waszą rodziną, domem, dziećmi, wydatkami. Twoje sprawy, potrzeby sa równie wazne jak Twojego partnera
  • Masz prawo szukać profesjonalnej pomocy w sytuacji, gdy jesteś niezadowolona lub zaniepokojona tym, co się dzieja w domu
  • Masz prawo do swobodnego kontaktowania soię z bliskimi, rodziną i przyjaciółmi
  • Masz prawo popełniać błędy

Osoby i Rodziny doświadczające przemocy w rodzinie oraz znajdujące się w kryzysie mogą liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie proponowane przez OPS w Libiążu.


Telefon Zaufania
dyżury pełnione są w OPS w Libiążu od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek od 7.00 do 16.00
wtorek od 7.00 do 15.00
środa od 7.00 do 15.00
czwartek od 7.00 do 16.00
piątek od 7.00 do 14.00

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny
dyżury w OPS w Libiążu pokój 419 ( III piętro)
poniedziałek od 14.00 do 16.00
czwartek od 13.00 do 16.00

Punkt Mediacyjny
dyżury w każdy wtorek w OPS w Libiążu pokój nr 405-1 ( III piętro)
w godzinach od 15.00 do 17.00

Grupa Wsparcia
spotkania prowadzone są 2 razy w m-cu ( czwartki)  Libiąż ul. Rouvroy 10 Targowisko Miejskie w Libiążu Pawilon 22 w godzinach od 16.00 do 18.00

Grupa Samopomocy dla matek mających problemy opiekuńczo-wychowawcze
z dziećmi prowadzona jest Punkt Aktywnosci Obywatelskiej w Libiążu ul. Libiąż ul. Rouvroy 10 (pawilon 22)

Konsultant psycholog

OPS Libiąż pok. 15-2: tel. 32 627 78 25 w. 37

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Piątek: 7.30 - 09.30

Konsultant prawnik
OPS w Libiążu pokój nr 15 ( poziom -1)
poniedziałek od 14.00 do 16.00
czwartek od 13.00 do 15.00

Każda osoba doświadczająca przemocy lub będąca świadkiem przemocy, może telefonicznie prosić o pomoc Policję tel. 112 lub 997 albo osobiście zgłosić sytuację o zajściu przemocy w Komisariacie Policji w Libiążu, ul. 1 Maja 12, tel. 47 832 43 50.

Osoba doświadczająca przemocy może skorzystać ze wsparcia w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10 –dyżur telefoniczny po numerem 32 646 71 88 w. 21 codziennie w godz. 7.00-22.00 lub poprzez stronę internetową https://www.poik-chrzanow.pl/kontakt/