Archiwum: maj 2021

2021-05-27

ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - 1 CZERWCA 2021

,,RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”

POMOC INNYM NA WZGLĘDZIE MAMY WIĘC STOP PRZEMOCY OGŁASZAMY !!!

W okresie trwającej pandemii SARS COV -2, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu, realizuje zadania zawarte w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiążu na lata 2021- 2028, ma również na względzie bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych przemocą rówieśniczą i przemocą w rodzinie.