Archiwum: październik 2021

2021-10-05

Spotkanie z seniorami w Dziennym Domu „Senior+" w Libiążu

W dniu 5.10.2021r. pracownicy socjalni Beata Smalcerz i Joanna Gąska odwiedziły seniorów Dziennego Domu ,,Senior" w Libiążu w związku z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2028.