Archiwum: wrzesień 2023

2023-09-28

Nowe przepisy mające na celu ochronę zdrowia i życia osób doświadczających przemocy domowej.

• Przemoc domowa zamiast przemocy w rodzinie;
• rozszerzenie form przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc;
• rozszerzenie zakresu podmiotowego m.in. o byłych małżonków lub byłych partnerów, niezależnie od wspólnego zamieszkania

To niektóre ze zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy domowej, które 22 czerwca 2023 r. weszły w życie.