Fotorelacja z kampanii profilaktycznej o charakterze integracyjnym "ŻYJ KOLOROWO BEZ PRZEMOCY"

2019-09-03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017-2020” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 31 sierpnia 2019 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,Żyj kolorowo bez przemocy”.

Kampanie profilaktycznie organizowane są corocznie od 2014 roku. W tym roku wydarzenie to połączone zostało z ,,Festiwalem kolorów” w Gminie Libiąż.


Głównym celem kampanii było uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz integrację mieszkańców gminy Libiąż.


Uczestnicy kampanii brali udział w różnych zabawach i konkursach dla dzieci zorganizowanych przez ,,Bajlandię – salę zabaw i edukacji” z Trzebini. Ponadto odbył się konkurs profilaktyczny w formie krzyżówki. Jego celem było poszerzenie wiedzy na temat przemocy, instytucji wspierających oraz działań profilaktycznych. Zarówno dla zwycięzców, jak i dla uczestników konkursów przygotowano atrakcyjne nagrody. Ciekawą ofertę dla wszystkich mieszkańców gminy Libiąż przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu w postaci kiermaszu książek. Atrakcją dla najmłodszych mieszkańców gminy Libiąż było spotkanie z policjantami Komisariatu Policji w Libiążu oraz ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej ,,Moczydło” w Libiążu. Dzieci miały możliwość chociaż przez moment poczuć się, jak prawdziwy policjant i strażak siedząc w radiowozie czy wozie strażackim. Dodatkowych kolorów kampanii zapewniła Świetlica Środowiskowa w Libiążu malując twarze dzieciom oraz rozdając kolorowe balony.

Podczas kampanii można było uzyskać informacje dotyczące profilaktyki przemocy udzielanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu. Ponadto zostały przeprowadzone badania ankietowe o charakterze diagnostycznym wśród mieszkańców gminy Libiąż, których celem było zbadanie problemu przemocy w rodzinie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu Pani Sylwia Paleczny składa serdeczne podziękowania mieszkańcom za udział w kampanii, wolontariuszom i uczniom za wkład w organizację kampanii, a także współorganizatorom i sponsorom.


ORGANIZATORZY, SPONSORZY I PARTNERZY LOKALNI:
1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu.
2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
3.Urząd Miejski w Libiążu.
4. Libiąskie Centrum Kultury.
5. Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu.
6. Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu.
7. Świetlica Środowiskowa w Libiążu.
8. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.
9. Wolontariusze z Klubu Wolontariusza przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.
10. ,,BAJLANDIA” – sala zabaw i edukacji w Trzebini.
11. Komisariat Policji w Libiążu.
12. Ochotnicza Straż Pożarna ,,Moczydło” w Libiążu.
13. ,,Megallo” – firma cateringowa.
14. Pan Kazimierz Siuda – Piekarnia w Libiążu.
15. ,,Dan Cake Polonia” w Chrzanowie.