INFORMACJA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ

2020-04-15

Z uwagi na aktualnie panujący stan epidemii i ograniczenia w przemieszczaniu się Komenda Główna Policji uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną “TWÓJ PARASOL” .

Aplikacja stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości uruchomienia bezpłatnej aplikacji w sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji.

 Link do aplikacji aplikacji mobilnej dla osób doznających przemocy w rodzinie