Sprawozdanie z kampanii profilaktycznej „Razem mieszkamy i się wspieramy”

2020-10-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017 – 2020” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 5 października 2020 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,Razem mieszkamy i się wspieramy”.

Głównym celem kampanii było uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie. Ponadto ideą wydarzenia było wzmacnianie więzi rodzinnych oraz propagowanie spędzania wolnego czasu.


Kampanie profilaktyczne organizowane są corocznie od 2014 roku. W tym roku, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, kampania została przeprowadzona w sposób zdalny. Wyjątkiem było spotkanie przedstawicieli Policji z Komisariatu Policji w Libiążu z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej w Libiążu.
W prelekcji profilaktycznej na temat sposobów radzenia sobie z problemem przemocy w czasie pandemii wzięło udział 27 dzieci.


Ponadto uczestnicy kampanii wzięli udział w konkursie profilaktycznym przeznaczonym dla całych rodzin. Konkurs polegał na rozwiązaniu krzyżówki i odgadnięciu hasła oraz zilustrowaniu go przez dzieci. Pomocna w tym celu okazała się prezentacja multimedialna umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w Libiążu. Tematem przewodnim prezentacji były sposoby radzenia sobie z przemocą i wspierania się w okresie pandemii.
W konkursie profilaktycznym wzięły udział 23 rodziny z Gminy Libiąż. Wszystkie nadesłane prace były prawidłowo wykonane i zostały nagrodzone. Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.


Podczas kampanii zostały przeprowadzone badania ankietowe o charakterze diagnostycznym wśród mieszkańców Gminy Libiąż, które polegały na wypełnieniu anonimowej ankiety on-line umieszczonej na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu. Wyniki badań ankietowych posłużą do opracowania ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026” oraz sporządzenia diagnozy problemu przemocy na terenie Gminy Libiąż.

 

Prace wykonane w ramach konkursu profilaktycznego z nagrodami "Razem mieszkamy i się wspieramy"