RELACJA Z PIKNIKU ,,RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY” POMOC INNYM NA WZGLĘDZIE MAMY WIĘC STOP PRZEMOCY OGŁASZAMY !!!

2021-06-02

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik ,,RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”
POMOC INNYM NA WZGLĘDZIE MAMY WIĘC STOP PRZEMOCY OGŁASZAMY !!

Piknik był jednym z działań realizowanych w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż”.
Celem tych działań było uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem
przemocy w rodzinie oraz kształtowanie świadomości społecznej przez informowanie
i edukowanie o formach wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie przygotowano edukację w tematyce form wsparcia adresowaną dla dzieci w formie krzyżówki tematycznej.
Ponadto piknik wpisuje się również w działania Centrum Aktywności Lokalnej, które
przyczyniają się do aktywizacji społecznej oraz integracji mieszkańców
gminy Libiąż.
W wydarzeniu uczestniczyło ok. 50 osób.
Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyli w konkursie rozwiązywania krzyżówki tematycznej, a jego uczestnicy otrzymali nagrody. Wielką atrakcją dla dzieci były gry i zabawy oraz dmuchany zamek ze zjeżdżalnią oraz brokatowe tatuaże. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze. Tego dnia ciekawe atrakcje wzbudziły wiele emocji oraz zdrową rywalizację sportową.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, Punkt Aktywności Obywatelskiej
oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dziękują partnerom przedsięwzięcia:
- Świetlicy Środowiskowej w Libiążu,
- Zarządowi Mienia Komunalnego w Libiążu.