Relacja z pikniku profilaktycznego ,,JESTEŚ PRZECIW PRZEMOCY, DODAJ DZIECIOM MOCY”

2023-06-05

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik profilaktyczny. Piknik był jednym z działań realizowanych w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021- 2028’’ oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.

Plakat promujący piknik profilaktyczny ,,JESTEŚ PRZECIW PRZEMOCY, DODAJ DZIECIOM MOCY”

Piknik profilaktyczny miał na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy wobec dzieci oraz kształtowanie świadomości społecznej poprzez informowanie i edukowanie o formach wsparcia w sytuacjach wystąpienia przemocy w rodzinie. Piknik wpisuje się również w działania Centrum Aktywności Lokalnej, które przyczyniają się do aktywizacji społecznej oraz integracji mieszkańców gminy Libiąż. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 osób. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w konkursie profilaktycznym, mającym na celu asertywne wyrażanie emocji ,,Herb’’. Uczestnicy pikniku z dużym zaangażowaniem wykonywali prace plastyczne pt. ,,Bezpieczna rodzina’’. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę za udział w konkursach. Wielką atrakcją dla dzieci były gry i zabawy, brokatowe tatuaże oraz malowanie twarzy. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz mieli możliwość skorzystania z poczęstunku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, Świetlica Środowiskowa w Libiążu, Punkt Aktywności Obywatelskiej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składają podziękowania partnerom wydarzenia oraz sponsorom:
- Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu.
- Komisariat Policji w Libiążu.
- Wolontariusze z Klubu Wolontariusza przy Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu.
- Pani Dorota Bużyk Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w Libiążu.
- Biuro – Max S.C. Gumkowscy A.T w Chrzanowie.
- Dan Cake Polonia – Chrzanów Sp. Z o.o.