Archiwum: wrzesień 2015

2015-09-07

Spotkanie organizacyjne z wolontariuszami w sprawie Imprezy Środowiskowej "Żyj aktywnie i zdrowo bez przemocy i nałogów. Zamień agresję na sport"

W poniedziałek 7 września 2015r odbyło się w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy OPS Libiąż spotkanie z wolontariuszami oraz harcerzami ZHP z Hufca w Libiążu.
Celem spotkania było przygotowanie się do Imprezy Środowiskowej, integracyjnej, wzmacniającej więzi rodzinne, promującej zdrowy styl życia, jak również wspierającej społeczność lokalną w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ponadto impreza ma na celu krzewienie kultury fizycznej oraz wzrost aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy Libiąż.

2015-09-12

"Żyj aktywnie i zdrowo - Zamień agresję na sport"

Sobota 12 września 2015r należała zdecydowanie do jednych z najbardziej aktywniejszych w roku. Na imprezie Środowiskowej "Żyj aktywnie i zdrowo bez przemocy i nałogów - Zamień agresję na sport", nie zabrakło ruchu, wigoru oraz szeroko pojętych form rekreacji ruchowej.

2015-09-20

Wolontariat w ramach Klubu Wolontariusza działającego przy OPS w Libiążu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu prowadzi już od kilku lat Klub Wolontariusza, który zrzesza wolontariuszy z całej gminy Libiąż. Do klubu należą przede wszystkim dzieci i młodzież, ale także seniorzy, którzy prowadzą różnorakie zajęcia w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu. Wolontariuszów mamy stałych, którzy współpracują z nami cyklicznie i akcyjnych, którzy włączają się w większe akcje i wydarzenia. Jednym z takich wydarzeń była zeszłotygodniowa Impreza Środowiskowa "Żyj aktywnie i zdrowo bez przemocy i nałogów. Zamień agresję na sport", która odbyła się w sobotę 12 września, na której nie zabrakło nikogo z nich.