Koronawirus: informacje i zalecenia

Szanowni Państwo,


W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem COVID – 19 mając na uwadze bezpieczeństwo, Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu obsługiwani będą do odwołania:

- w budynku głównym Ośrodka Pomocy Społecznej przy wejściu do pomieszczeń OPS na III piętrze, (dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej wejście znajduje się od strony
ul. Głowackiego - Apteki) (skrzynki do których należy składać pisma umieszczone są na parterze przy pokoju nr 15 oraz przy wejściu głównym do OPS na III piętrze)

- w budynku przy ul. Oświęcimskiej 52 przy wejściu do budynku

- w budynku Dziennego Domu Senior+ ul. Piłsudskiego 22 po uprzednim skorzystaniu z dzwonka.

- w budynku Świetlicy Środowiskowej ul. Górnicza 11, Oświęcimska 79 po uprzednim skorzystaniu z dzwonka.

- wydawanie wniosków o dodatek osłonowy pokój 15, przy wejściu do pomieszczenia.

 

W trosce o bezpieczeństwo apelujemy, aby w sprawy, które nie wymaganą osobistego kontaktu były przez Państwa załatwiane w miarę możliwości drogą telefoniczną, e-mail, lub e-PUAP.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy Ośrodka
Dziennik podawczy: 32 627 78 25
Adres e-mail: ops@libiaz.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP: /opslibiaz/skrytka

Główne telefony kontaktowe:
Sprawy związane z pomocą społeczną:
tel. 32 627 78 25 wew. 21
Sprawy związane z zasiłkami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym:
tel. 32 743 63 02 wew. 15

 

Dane kontaktowe do poszczególnych działów znajdują się w zakładce strony internetowej KONTAKT

 

 

» Koronawirus: Wojewoda małopolski uruchamia specjalną infolinię dla Seniorów

Zawieszenie czasowe działalności Dziennego Domu "Senior+" oraz działań dla seniorów w Punkcie Aktywności Obywatelskiej

Informujemy, że na polecenie Wojewody Małopolskiego nr 214/2020 z dnia 14 października 2020r. na obszarze województwa małopolskiego w terminie od dnia 16 października 2020 roku do odwołania zawieszona jest działalność w dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych.

„Człowiek jest wielki nie przez to,
kim jest i co posiada,
ale przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE

dla

Pani Doroty Bużyk

Radnej Rady Miejskiej w Libiążu

wraz z rodziną

 Wyrażamy serdeczne podziękowania i słowa uznania oraz ogromny

szacunek za bezinteresowną pomoc na rzecz mieszkańców gminy Libiąż.

Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia,

realizacji zamierzonych celów i nieustającej siły

w dalszym działaniu dla dobra drugiego człowieka.

PODZIĘKOWANIE

dla

- Fundacji ,,Piastun Wyrównywanie Szans” działającej przy Związku Zawodowym Kontra ZG ,,Janina”
w Libiążu z inicjatywy Posła Krzysztofa Kozika oraz Radnego Powiatu Chrzanowskiego Mirosława Lipowskiego.

- Restauracji ,,4 Smaki” w Libiążu

- Restauracji ,,Gościniec na Rozdrożu” w Libiążu

- Firmy ,,DAN CAKE POLONIA” w Chrzanowie

 

Wyrażamy serdeczne podziękowania i słowa uznania oraz ogromny

szacunek za bezinteresowną pomoc na rzecz mieszkańców gminy Libiąż.

 

Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia,

realizacji zamierzonych celów i nieustającej siły

w dalszym działaniu dla dobra drugiego człowieka.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że w ramach umowy zawartej z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej jest dystrybutorem żywności w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 na terenie gminy Libiąż.
Żywność wydawana jest przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, przy wsparciu ochotników Ochotniczej Straży Pożarnej ,,Moczydło”.
Mając na uwadze zagrożenie epidemiczne w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS Cov-2, żywność wydawana jest z zachowaniem szczególnej ostrożności w wyznaczonym przez pracowników socjalnych terminie i czasie. Odbiorcami żywności są klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu. Paczki żywnościowe są wydawane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej ,,Moczydło”. Osobom, które nie mają możliwości samodzielnego odbioru żywności, dostarczana jest ona do miejsca zamieszkania. Żywność otrzyma 176 rodzin, w tym 338 osób. Burmistrz Libiąża dla członków rodzin otrzymujących paczki żywnościowe przekazał maseczki ochronne.

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że udziela wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, konsultacje

w sprawie przemocy prowadzone są drogą telefoniczną.

W tym celu należy kontaktować się z:

  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Libiążu – tel. 32/627 78 25
  • pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej – tel. 796 611 195
  • psychologiem w Ośrodku Pomocy Społecznej – tel. 32/743 63 02

w dniach: wtorek od 8.00 do 11.00, piątek od 12.00 do 14.00

Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” – infolinia 800 120 002.

W związku z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej
przez koronawirusa SARS-CoV-2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że w sytuacjach szczególnie ważnych oraz w sprawach interwencyjnych udostępnia dodatkowy numer telefonu dyżurnego:
796 611 195

Telefon dyżurny będzie czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach: od 7:00 do 19:00


INFOLINIA NFZ

800 190 590 – to numer infolinii NFZ pod którą należy dzwonić w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z koronawirusem,

SANEPID CHRZANÓW, ul. Grzybowskiego 7

(0-32) 623 24 07, fax: (0-32) 623 24 07 w. 10
telefon alarmowy w soboty niedziele i święta oraz dni wolne od pracy -

600-965-908

KOMISARIAT POLICJI W LIBIĄŻU

(032) 627 71 97

Miejskie Centrum Medyczne w Libiążu, ul. 9 Maja 2
(032) 627 14 21

Przychodnia „Elvita” w Libiążu, ul. Górnicza 5

(032) 627 04 51


W związku z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2
w najbliższym czasie zostaną wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu. Prosimy, by kontaktować się z pracownikiem OPS w sytuacji bezwzględnie tego wymagającej.
Zalecamy kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem E-PUAP.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu w związku z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 Prosi o odłożenie w czasie załatwiania spraw urzędowych.


Dokumenty oraz wnioski o ustalenie prawa do:
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków.
- jednorazowej zapomogi
- świadczenia wychowawczego
- funduszu alimentacyjnego
- dodatku mieszkaniowego i energetycznego
- oraz innych nie wymienionych
będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, bankowości internetowej oraz e-mail: ops@libiaz.pl lub tradycyjnie poprzez wrzucenie do skrzynki przy ul. 9 Maja 2 (główna siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu) oraz ul. Oświęcimska 52 (Dział Świadczeń Rodzinnych).


W trosce o bezpieczeństwo apelujemy, aby kontaktować się z naszymi pracownikami telefonicznie: 32-627-78-25 Dział Świadczeń Rodzinnych 32 743-63-02 lub za
pośrednictwem systemów teleinformatycznych (e-mail lub ePUAP)