Małopolskie Hospicjum dla Dzieci otworzyło pierwsze w Polsce Centrum Opieki Wyręczającej, przeznaczone dla przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci.

Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci to pierwsze w Polsce miejsce, w którym opiekunowie przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci mogą raz w roku pozostawić je pod fachową opieką na dwutygodniowy turnus. W tym czasie opiekunowie mogą odpocząć, załatwić zaległe sprawy czy zadbać o swoje zdrowie. Dzieci zaś w tym czasie mogą skorzystać z codziennej rehabilitacji, terapii zajęciowej i zajęć z alternatywnej komunikacji. Zespół składa się m.in. z lekarza, pielęgniarek, opiekunek medycznych, fizjoterapeutów, psychologa i pracownika socjalnego. Oprócz nich, dziećmi zajmują się również wolontariusze.
Turnusy mają formę dzienną (od 8.00 do 18.00) lub całodobową. Centrum mieści się w Krakowie na ul. Odmętowej 4.
Opłata wynosi 350 zł. Na wniosek rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, Zarząd może zwolnić rodzinę z płatności.
Obecnie prowadzimy nabór na całodobowy turnus w dniach 16 – 30 października. Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wyręczającej, prosimy o wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej i wysłanie jej na adres email centrum@mhd.org.pl. Jest ona niezbędna, żeby zespół medyczny mógł zakwalifikować dziecko do turnusu.


Kontakt:
tel. 12 643 72 21 lub 723 550 006
email: centrum@mhd.org.pl
adres: ul. Odmętowa 4
31 – 979 Kraków


www.mhd.org.pl