Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w 2021 roku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 180 253,00 zł.