Program Asystent Rodziny na rok 2022

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczpospolitej Polskiej

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Pracy

Wartość dofinansowania: 6690,00 zł

Całkowita wartość zadania: 8 362,50 zł

 

Celem zadania jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających a art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Program umożliwił dofinansowanie jednorazowych dodatków (proporcjonalnie do wymiaru etatu) do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” tj. na 18 listopada 2022r.