Archiwum: sierpień 2017

2017-08-25

Grupa Wsparcia dla Osób Dotkniętych Problemem Przemocy w Rodzinie

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu
we wtorki-od 16.30 do 18.30

Osoby chętne do wzięcia udziału w Grupie prosimy o kontakt osobisty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, ul. 9 Maja 2 lub pod numerem telefonu 32/627-78-25 lub 32/627-51-43
Informacji o Grupie Wsparcia udziela Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Anna Dudzik i pracownicy socjalni.

STOP PRZEMOCY
2017-08-31

Kampania społeczna o charakterze profilaktycznym ,,Ruch i zabawa – nasza wspólna sprawa. Chroń dzieci w sieci. Profilaktyka uzależnień gier komputerowych, e-narkotyków i cyberprzemocy”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podejmuje działania w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2014-2016 oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.