Archiwum: kwiecień 2020

2020-04-15

INFORMACJA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ

Z uwagi na aktualnie panujący stan epidemii i ograniczenia w przemieszczaniu się Komenda Główna Policji uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną “TWÓJ PARASOL” .