Archiwum: październik 2020

2020-10-13

Sprawozdanie z kampanii profilaktycznej „Razem mieszkamy i się wspieramy”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017 – 2020” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 5 października 2020 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,Razem mieszkamy i się wspieramy”.