Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

(art. 9 ust. 6 ustawy)

przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł
jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu