Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

(art. 13 ustawy)

przysługuje w wysokości

  • 90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
  • 110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem, o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.