Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

(art. 12a ustawy)

Przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego