Zasiłek dla opiekunów przysługuje:


osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 roku pozycja 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Wysokość zasiłku dla opiekunów


520,00 zł miesięcznie (do 31-10-2018)

620,00 zł miesięcznie (od 01-11-2018)

Jak wypłacany jest zasiłek dla opiekunów?

  1.     Zasiłek dla opiekunów przyznaje się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas określony, wówczas prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
  2.     W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia.