Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

(art. 15 ustawy)

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się:

Dodatek z tytułu  podjęcia nauki po za miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem

  1. 113,00 zł miesięcznie z wyłączeniem lipca i sierpnia w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo

Dodatek z tytułu  podjęcia nauki po za miejscem zamieszkania w związku z dojazdem

  1. 93,00 zł miesięcznie z wyłączeniem lipca i sierpnia w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (od września do czerwca następnego roku kalendarzowego).