Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

(art. 11a ust. 1 ustawy)

przysługuje w wysokości :

  • 193,00 zł na jedno dziecko jednak nie więcej niż 386,00 zł łącznie na wszystkie dzieci
  • 273,00 w przypadku dziecko legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności

przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją (art. 11a ust. 2 ustawy).