1) Bilet kredytowany jest formą zasiłku celowego;
2) Bilet kredytowany przyznaje się na przejazdy pociągami realizowanymi przez przewoźnika „PKP – Przewozy Regionalne”;
3) Bilet uprawnia do przejazdu po legalizacji w kasie biletowej, wyłącznie w klasie 2 pociągu uruchamianego przez PKP „Przewozy Regionalne”, przewidzianego w rozkładzie jazdy PKP, na trasie i w terminie ważności wskazanym w bilecie;
4) Przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a decyzja o odmowie przyznania tej formy pomocy nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Podstawa prawna:

1) Art. 17 ust. 1 pkt 8, art. 36 pkt 2 lit. b. art. 39, art. 101, art. 106, art. 107 5b i 5d ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);
2) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.